KeLIP - Mod Blended LiveReport Semester 1 Session 2023/2024 [01-03-2024]

Copyright to CoMAE-icopy;2018

FAKULTIMOOC BLKELIP BLKELIP NOT BLNOT REGISTER
FAKULTI PENGAJIAN KONTEMPORARI ISLAM DWA20502 ASAS PENULISAN ILMIAH DAKWAH-DWA20502 ASAS PENULISAN ILMIAH DAKWAH
DWA20602-DWA 20602 ADAB AL-IKHTILAF
DWB20603 TARIKH AL-ADAB-DWB20603 TARIKH AL-ADAB
DWB20703-AL- SARF
DWE 10103 IJAZAH PENDIDIKAN (PENDIDIKAN ISLAM)-DWE 10103: ULUM QURAN
DWE20503-FALSAFAH PENDIDIKAN DAN KURIKULUM (ISMPI)_DR ZURAIDAH
DWI12702-DWI12702: AL NAHW WA AL SARF II
DWI20102-DWI20102: AL-DA'WAH AL-ISLAMIYYAH
DWI 20403-FIQH AL-DA'WAH
DWI 22802-MAHARAH AL-ISTIMA' WA AL-KALAM
DWI 22902-DWI 22902 MAHARAH AL-QIRAAH WA AL-KITABAH
DWI23103-DWI23103 : METODOLOGI PENYELIDIKAN DALAM PENGAJIAN ISLAM_
DWI 23602-DWI 23602: KEPIMPINAN ISLAM
DWI30803 PRINSIP DAN AMALAN PENGURUSAN-DWI30803: PRINSIP DAN AMALAN PENGURUSAN (DR BERHAN)
DWI 30903-DWI 30903: AL-NUSUS AL-DA’AWIYYAH
DWI 31403 (SEM I)-DWI31403: AL-QAWAID AL-FIQHIYYAH
DWI 31503-DWI 31503: MUQARANAH ADYAN SEMESAR I
DWI 33802-DWI 33802: NAHU MAQAL II
DWI 41203: ILM IJTIMA' AL-DA'WAH-DWI 41203: ILM IJTIMA' AL-DA'WAH (PM DR ZAWAWI YUSOFF)
DWI 41303 (DR. NOR SALIMAH ABU MANSOR)-DWI 41303: PENULISAN DAN PENGUCAPAN DAKWAH
DWI41703 ULAMA DAN MASYARAKAT-DWI41703 ULAMA DAN MASYARAKAT
DWI41803 (DR. NOR SALIMAH)-DAKWAH DAN POLITIK ISLAM
DWI 41903 (DR. NOR SALIMAH ABU MANSOR)-DWI 41903: DAKWAH DAN ISU KONTEMPORARI
DWM20202 PENULISAN MEDIA ISLAM-DWM20202 PENULISAN MEDIA ISLAM
DWR 10102: AL-DA'WAH AL-ISLAMIYYAH-DWR 10102: AL-DA'WAH AL-ISLAMIYYAH
DWU 20202: FIQH AL-SIRAH-DWU 20202: FIQH AL-SIRAH
DWU20502 ASAS PENULISAN ILMIAH SEJARAH DAN TAMADUN ISLAM-DWU20502 ASAS PENULISAN ILMIAH SEJARAH DAN TAMADUN ISLAM
DWU20602: TARIKH AL-ARAB QABL AL-ISLAM-DWU20602: TARIKH AL-ARAB QABL AL-ISLAM
DWZ 10202 AL-MAHARAH AL-LUGHAWIYYAH 2023-AL-MAHARAH AL-LUGHAWIYYAH
QSD10402: ALHADITH-QSD10402: ALHADITH
QSI 10102-ULUM AL-QURAN
QSI10501: HIFZ AL-QURAN I-QSI10501: HIFZ AL-QURAN I
QSI13401-QSI13401: HIFZ AL-QURAN II
QSI15302-QSI15302: KAJIAN USUL QIRAAT II
QSI15500 MURAJAAH II (AUDIT)-QSI15500: MURAJAAH II (AUDIT)
ULUM HADITH IJAZAH (DR FAIZ)-ULUM AL-HADITH QSI 20202
QSI20302 AL TAFSIR-QSI 20302 AL TAFSIR
QSI 20601-QSI20601: HIFZ AL-QURAN II (SEM I 2023/2024)
QSI 22502-QSI 22502: AL-QIRAAT AL-TATBIQIYYAH II
QSI 24302-QSI124302: AHADITH AHKAM
QSI 24402-QSI24402 DIRASAT ASANID (ROHAIZAN)
QSI25700-QSI25700 : MURAJA'AH AL-QURAN 4 ( ABDILLAH)
QSI30701 HIFZ AL-QURAN 3-QSI30701 HIFZ AL-QURAN 3
QSI 33801-HIFZ AL-QURAN VI
QSI 34002 : AL-JARH WA AL-TA'DIL-QSI 34002: AL-JARH WA AL-TA'DIL (DR FAIZ)
QSI34702: ISU-ISU KONTEMPORARI DALAM PENGAJIAN HADITH-QSI34702: ISU-ISU KONTEMPORARI DALAM PENGAJIAN HADITH (WAN KHAIRUL AIMAN)
QSI34802-QSI34802: ISU-ISU QIRAAT : KRITIKAN DAN JAWAPAN (ABDILLAH HISHAM)
QSI35900 (DR SAKIINAH&DR TARAHIM)-QSI35900: MURAJAAH AL-QURAN VI
QSI42902-QSI42902: ALQIRAAT AL-TATBIQIYYAH VI
QSI43203-QSI43203: WAQF IBTIDA' DAN FAWASIL (ABDILLAH HISHAM)
QSI45002-I'JAZ AL-QURAN
QSI45102: AL-QIRAAT AL-WARIDAH FI AL-SUNNAH-QSI45102: AL-QIRAAT AL-WARIDAH FI AL-SUNNAH
QSI 46202-QSI 46202 TAWJIH QIRAAT SAB
QSQ 10102-QSQ10102: TAHSIN AL-QURAN
QSQ10201-QSQ10201: MURAJAAH AL-QURAN I
QSQ10302-QSQ10302: DIRASAT USUL AL-QIRAAT 1 (DR. MOHAMED FATHY)
QSQ10702-TILAWAH AL-QURAN DAN HIFZ 1
QSW 10202: TILAWAH WA HIFZ AL-QURAN-TILAWAH WA HIFZ AL-QURAN DIPLOMA
QSW20402 MUSTALAH AL HADITH-MUSTALAH AL HADITH (US AHMAD FAUZI HASAN)
QSW20702-QSW20702: AL-HADITH AL-NABAWI
QSW20802-AL-QURAN DAN HADITH DALAM MASYARAKAT KONTEMPORARI
QSW20902 ASAS PENULISAN ILMIAH AL-QURAN DAN AL-SUNNAH-QSW20902 ASAS PENULISAN ILMIAH AL-QURAN DAN AL-SUNNAH
QSW 21003-AL-DIRASAT AL-NASSIYAH FI AL-TAFSIR SEM I SESI 2023/2024
QSW22301-QSW22301: HIFZ AL-QURAN III
SYD 10302 FIQH MUNAKAHAT-SYD 10302 FIQH AL-MUNAKAHAT (SEM 1 SESI 23/24)
SYD 10503 AL FARAID (SEM1 SESI 23/34)-SYD 10503: AL-FARAID
SYD20602 (SEM I SESI 23/24)-SYD20602: FIQH AL-JINAYAT (SEM I SESI 23/24)
PENGANTAR APLIKASI FALAK (DIPLOMA)-SYD20702: PENGANTAR APLIKASI FALAK DALAM IBADAT
SYD 21002-SYD 21002: AL-FIQH AL-NASSI
SYD 21102 AYAT AL-AHKAM SEM I SESI 2022/2023)-SYD21102: AYAT AL-AHKAM
SYI20302 (ISM PENGAJIAN ISLAM FKI SEM I SESI 2023/2024)-SYI 20302 FIQH AL-MUNAKAHAT
SYI20703ADMINISTRATION OF ISLAMIC LAW IN MALAYSIA (2023-1)-SYI20703: ADMINISTRATION OF ISLAMIC LAW IN MALAYSIA
SYI 23202 KAJIAN TEKS JAWI KLASIK-SYI 23202: KAJIAN TEKS FIQH NUSANTARA
SYI23302-SYI23302: FIQH AL-AWLAWIYAT
SYI 30803 : AL-QAWA'ID AL-USULIYYAH-SY130803: AL-QAWA'ID AL-USULIYYAH (DR WAN YUSOF & DR. HASANULDDIN)
SYI 31203-SYI31203: AL-SIASAH AL-SYARIYYAH
SYI31702-SYI 31702: FAMILY LAW (SEM 1 2023/2024)
SYI 31803 (SEM 1 SESI 23/24)-ISLAMIC LAW OF EVIDENCE (SEM 1 SESI 23/24)
SYI 32403-SYI32403: MANAHIJ AL -ISTINBAT
SYI33502-SYI33502: SISTEM KEWANGAN ISLAM DI MALAYSIA (DR. NADHIRAH NORDIN)
SYI 33902-SYI33902: FIQH JIHAD KONTEMPORARI
SYI34002 SISTEM KEKELUARGAAN ISLAM (SEM 1 SESI 2023/2024) (DR JAMALLUDIN-SYI34002: SISTEM KEKELUARGAAN ISLAM
SYI34102-SYI34102: PENTADBIRAN HARTA PUSAKA ORANG ISLAM DI MALAYSIA
SYI34202 (SEM 1 SESI 23/24)-SYI34202 FIQH PENGURUSAN BERSUCI REMAJA KONTEMPORARI
SYI 41303 -AL-FIQH AL-MUQARAN-SYI 41303: AL-FIQH AL-MUQARAN (SEM 1 2023/2024)
SYI41402-SYI41402: AHADITH AL-AHKAM
SYI 41503-SYI41503: AL DIRASAH AL NASSIYYAH FI AL FIQH AL SHAFIE
SYI 42002 ADAB QADHI-SYI 42002: ADAB QADHI
SYI 42102-SYI 42102-UNDANG-UNDANG JENAYAH SYARIAH DI MALAYSIA SEM I 2023-2024
SYI 42203-SYI42203: MOOT (SEM I 2023/2024)
SYI42603 AL-FIQH AL-MUASIR-SYI42603 AL-FIQH AL-MUASIR
SYI42703 KAJIAN ISU-ISU FATWA-SYI42703: KAJIAN ISU-ISU FATWA
SYK10202 FIQH AL 'IBADAT (SEM 1 SESI 23/24)-SYK10202: FIQH AL 'IBADAT (SEM 1 SESI 23/24)
SYK20502-SYK20502 MADKHAL USUL AL-FIQH
SYK 20602-SHARH AL-ARBAIN AL-NAWAWIYYAH
SYK 20702 FIQH AL-MUNAKAHAT (SEM 1 SESI 23/24)-SYK 20702 FIQH AL-MUNAKAHAT
SYK22102-SYK22102: SEJARAH PERUNDANGAN ISLAM
SYK 22302 (SEM I) PENGURUSAN FALAK DI MALAYSIA-SYK22302: PENGURUSAN FALAK DI MALAYSIA
SYK22502-SYK22502: PENGURUSAN HARTA ISLAM
SYK 22602 SISTEM PERUNDANGAN MALAYSIA 2023-SYK 22602 SISTEM PERUNDANGAN MALAYSIA SEM I SESI 2023-2024
SYK 22702_PENTADBIRAN BADAN KEHAKIMAN MALAYSIA-SYK 22702 PENTADBIRAN BADAN KEHAKIMAN MALAYSIA-SEM I SESI 2023-2024
SYK22802-SYK22802: PENGURUSAN HARTA PENINGGALAN DALAM ISLAM
SYP20302-SYP20302 PENGAJIAN HADITH 40
SYP20502 ASAS PENULUSAN ILMIAH PENTADBIRAN ISLAM-SYP20502 ASAS PENULUSAN ILMIAH PENTADBIRAN ISLAM
SYS20702 SISTEM KEKELUARGAAN ISLAM (SEM 1 SESI 2023/2024) (DR JAMALLUDIN)-SYS20702 SISTEM KEKELUARGAAN ISLAM
SYS31402-SYS31402: FIQH PENYUSUAN KONTEMPORARI
USI20302-USI20302: AL-TASAWWUF AL-ISLAMI (DR.NORHASHIMAH YAHYA)
USI 30803-USI 30803: AL-FALSAFAH AL-YUNANIYYAH
USI 30903-SEM 1 2023/2024 MABAHITH AL-SAM'IYYAT DR. WAN HISHAMUDIN
USI 31003 OKT 2023 PROF QUEQIE-USI31003: DIRASAH NASSIYYAH AKIDAH PROF QUEQIE
USI 31103 AL-MANTIQ AL-HADITH RAZALIMUSA-USI 31103 AL-MANTIQ AL-HADITH
USI31203 AL TASAWUF AL MUQARAN-USI31203 AL TASAWWUF AL MUQARAN (DR.AKILA MAMAT & DR.NORHASHIMAH YAHYA)
USI31303-USI31303: MUQARANAH AL-ADYAN
USI31402-USI31402: SALAH FAHAM TERHADAP ISLAM
USI41903: MANAHIJ AL-ADILLAH-USI41903: MANAHIJ AL-ADILLAH (UST FAIZUL)
USI 42002 (MOHAMMED MUNEER'DEEN O. A)-USI 42002: AL-FALSAFAH AL-HADITHAH (MODERN PHILOSOPHY)
USI 42102-USI 42102 TASHIH AL-MAFAHIM AL-ISLAMIYAH (SEM I 2022 -2023)
USI 42202 (UST MSHAIFULBAHRI-OKTOBER 20232022)-USI 42202: KAJIAN ILMU TAREKAT(UST MSHAIFULBAHRI-OKTOBER 2023)
USI42302-USI42302: KAJIAN AJARAN SESAT 22/23
USI42403: FIRAQ ISLAMIYYAH-USI42403: AL-FIRAQ AL-ISLAMIYYAH (MOHD HASRUL SHUHARI)
USK10103-USK10103: PENGANTAR PSIKOLOGI
USK10303 (MOHD RAHIM)-USK10303: PSIKOLOGI PERKEMBANGAN
USK 10403-USK10403 : TEORI PERKEMBANGAN PERSONALITI ( PROF. MADYA DR. MOHD SANI BIN ISMAIL)
USK20503:-TEORI KAUNSELING DAN PSIKOTERAPI (PROF. MADYA DR. MOHD SANI BIN ISMAIL)
USK 41003-USK 41003: KAUNSELING KELUARGA (DR SITI HAJAR MOHAMAD YUSOFF)
UST 10202 AL AQIDAH AL ISLAMIYAH-UST 10202 AL AQIDAH AL ISLAMIYAH
UST 20402 AL-MANTIQ-UST 20402: AL-MANTIQ (USTAZ MUHAMMAD HAFIZI) & (DR. MOHAMMED MUNEER'DEEN OLODO AL-SHAFI'I)
UST20602-AL-AHADITH AL-'AQADIYYAH
UST20703-UST20703 AL AQIDAH AL ISLAMIYYAH II
UST20802 ASAS PENULISAN ILMIAH USULUDDIN-UST20802 ASAS PENULISAN ILMIAH USULUDDIN
SYA 20403 (SHAHIDA)-SYA 20403: ASAS-ASAS PERAKAUNAN (SHAHIDA)
DWA20402-AL-AHADITH AL-DA'WIYYAH
DWB10202 AL QAWAID AL SARFIYYAH 2023-AL QAWAID AL SARFIYYAH 2023
DWB 20502: AL BALAGHAH-DWB 20502: AL BALAGHAH SESI 2023/2024
DWI 13403-DWI 13403: BAHASA ARAB (ASP)
DWM20102-AL-HADITH FI AL-ITTISOLIYYAH
DWU20402-AL-QIYAM AL-HADARIYYAH FI SUNNAH AL-NABAWIYYAH
QSI 23601-QSI23601: HIFZ AL-QURAN IV
QSI34102-QSI 34102: ASBAB AL NUZUL WA ASBAB AL WURUD
QSI41702 SEM 1 2023/2024-QSI41702 MANAHIJ AL-MUHADDITHIN SEM 1 2023/2024
QSW12101 PM DR ATARAHIM-QSW12101: HIFZ AL-QURAN 1
SYA20502 PENGURUSAN HARTA ISLAM-SYA20502: PENGURUSAN HARTA ISLAM
SYD11702: SEJARAH PERUNDANGAN ISLAM-SYD11702: SEJARAH PERUNDANGAN ISLAM
SYD20403: USUL FIQH-SYD20403: USUL FIQH (ABDUL HALIM)
SYD20802 TARIKH TASYRI'-SYD20802: TARIKH TASYRI' (AHMAD SHAHARUDDIN)
SYI10102 (FBI)-SYI10102: FIQH AL-IBADAT (2023/34)
SYK20802 ASAS PENULISAN ILMIAH SYARIAH-SYK20802 ASAS PENULISAN ILMIAH SYARIAH
SYP 20403-PENGENALAN PENTADBIRAN AWAM-SYP 20403 PENGENALAN PENTADBIRAN AWAM - SEM I- SESI 2023-2024
SYS10102 FIQH AL-IBADAT-SYS10102: FIQH AL-IBADAT (2023/24)
USF10102: MABAHITH AL-ILAHIYAT-USF10102: MABAHITH AL-ILAHIYAT
USI10102 (SEM I 2022/2023)-USI10102: MABAHITH AL-ILAHIYYAT (SEM I 2022-2023)
DWI23502 (ESP)-BAHASA INGGERIS (ESP) (RAHIMAH)
1. QSI32702
TOTAL0130221